Polish Czech English German Italian Spanish

N Y S K I E     K S I Ę S T W O     J E Z I O R     I     G Ó R

Okolica foto

Głębinów to miejscowość turystyczna leżąca na terenie Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w Nyskim Księstwie Jezior i Gór. To, co czyni nasze miejsce wyjątkowym, to rozciągający się widok Jeziora Nyskiego na tle Przedgórza SudeckiegoTakie połaczenie sprawia, że wielu Gości odwiedzjących nasze miejsce, nazywa Głębinów "małą Chorwacją". 

Jezioro lodz

 

Zapraszamy do NYSY!

nysa tryton na tle katedry

 

Nysa – dzięki fontannie Trytona, położonej na skrzyżowaniu ulic Brackiej i Celnej, nazywana jest „Śląskim Rzymem”. Do tej chwalebnej nazwy niewątpliwie przyczynia się także ilość kościołów nyskich, wśród których prym wiodą Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki oraz barokowy kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przez ponad pięć wieków, Nysa była stolicą Księstwa Nyskiego i siedzibą Biskupów Wrocławskich.

pobrane

Miejsca, które naprawdę warto zobaczyć w Nysie:

Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki - jest największym obiektem sakralnym w mieście i cennym zabytkiem. Z uwagi na wielkość bryły, uwarunkowania historyczne, oraz pochowanych we wnętrzu biskupów, jak też istnienie do niedawna seminarium duchownego, w mowie potocznej przez mieszkańców nazywany jest Katedrą. Oficjalnie tytuł bazyliki przyznano świątyni w2009.28 lutego2011roku obiekt uznany za Pomnik historii.

3121040 bazylika-nyska-widziana-z-wiezy-ratusza-

Kościół Piotra i Pawła - rzymskokatolicka świątynia, uznawana za najpiękniejszy przykładnyskiegobaroku. Powstanie kościoła ściśle wiąże się zbożogrobcami, którzy zostali sprowadzeni do Nysy Miechowa pod Krakowem już na przełomie XII i XIII wieku. W roku 1346 zakonnicy ci zbudowali na Starym Mieście, przy kościele Maria in Rosis (Matki BoskiejRóżańcowej) zespół klasztorno-szpitalny. Po pożarze tej siedziby w wyniku walk husytami zostali przeniesieni do klasztoru przy Rynku Solnym. Tam następnie wznieśli w XV wieku kościół św. Krzyża.

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nysie 2

Twierdza NYSA - jeden z najlepiej zachowanych na Śląsku systemów fortyfikacji (obok twierdzy w Kłodzku Srebrnej Góry). Pozostałości umocnień można ocenić na 50-60% stanu istniejącego na początku XX wieku. Większość obiektów powstała w XVIII wieku, a w XIX wieku przeprowadzono proces ich modernizacji. Obiekty Twierdzy zajmują łącznie około 80 ha i znajdują się na nieruchomościach o łącznej powierzchni około 230 ha.

257258

 

 

Początek strony