Polish Czech English German Italian Spanish
HomePokoje

POKOJE

 Poniżej prezentujemy Państwu zdjęcia naszych pokoi. 

Standard 2-osobowy 

 Rybak wnÖtrze 18

Rybak wnÖtrze 17

 

Rybak wnÖtrze 16

Standard 1- osobowy

Rybak wnÖtrze 23

Rybak wnÖtrze 22

Zdjęcia pozostałych pokoi wkrótce w Galerii 

 

Ogólne zasady dokonywania rezerwacji indywidualnej w Ośrodku „Rybak”

 1. W Ośrodku „Rybak” zgłoszenie pobytu indywidualnego, niezależnie od jego rodzaju, wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji wstępnej.
 2. Rezerwacji wstępnej dokonać można telefonicznie, osobiście w siedzibie Ośrodka „Rybak” (Głębinów 18 B), bądź korzystając z poczty e-mail.
 3. Ośrodek „Rybak” zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłaty określone w pkt. 3 i 4 nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.
 4. Wszelkie opłaty za usługi świadczone przez Ośrodek „Rybak” powinny być realizowane w miejscu siedziby, bądź na wskazany rachunek bankowy.
 5. Gość ma prawo do rezygnacji z pobytu z zastrzeżeniem, że w zależności od czasu zgłoszenia rezygnacji może utracić wpłaconą przez siebie zaliczkę, która potrącana jest na rzecz Ośrodka „Rybak”, celem rekompensaty poniesionych kosztów. Wysokość utraty zaliczki określają poniższe zasady:
  1. Rezygnacja z pobytu, jeśli związana ma być ze zwrotem zaliczki, wymaga pisemnego zgłoszenia.
  2. Niezależne od terminu rezygnacji z zamówionego pobytu, w każdym przypadku zwrotu wniesionej zaliczki, potrącana jest na rzecz Ośrodka „Rybak” opłata manipulacyjna z tytułu obsługi zgłoszenia w wysokości 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych 00/100) za każdą zgłoszoną rezerwację.
  3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem pobytu w Ośrodku „Rybak” zwracana jest wniesiona zaliczka pomniejszona o koszty manipulacyjne, o których mowa w pkt. 8.B.
  4. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego pobytu między 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem pobytu zwracane jest 50% wniesionej zaliczki, pomniejszone o koszty manipulacyjne, o których mowa w pkt. 8.B.
  5. W przypadku rezygnacji z zamówionego pobytu w terminie od 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  6. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania zwrotowi podlega 50% niewykorzystanej kwoty.
 1. Przy pobytach do trzeciej doby hotelowej, rezerwacje nie podlegają zobowiązaniu dokonania zaliczki, a potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest e-mail zwrotny ze strony Ośrodka na wskazany adres.
 2. Po dokonaniu rezerwacji wstępnej na czas powyżej trzeciej doby hotelowej osoba rezerwująca zobowiązana jest do dokonania zaliczki w wysokości 20% wartości świadczonych na jego rzecz usług, w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji, która staje się wiążącą dla Ośrodka. Kwotę powyższą prosimy wpłacać na konto: Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy ‘Rybak”Głębinów 18B48-300 NysaNumer konta: 47105014901000009030496492 ING Bank Śląski SA.
 3. Potwierdzenie wpłaty zostanie wysłane przez Recepcję Ośrodka na wskazany adres e-mail.
 4. Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować w dniu przyjazdu do Ośrodka „Rybak” gotówką lub kartą kredytową w recepcji, względnie przelewem bankowym na rachunek bankowy (w tym przypadku opłata podlega stwierdzeniu na podstawie okazanego dowodu wpłaty).
 1. Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług.
 1. Dokonanie rezerwacji i wpłata zaliczki, bądź zaliczek, oznacza akceptację przedstawionych powyżej warunków.
 2. Zwrot wpłaconej zaliczki następuje w ciągu 14 dni roboczych, na wskazany rachunek bankowy.
 3. W przypadku nie zgłoszenia się Gościa w recepcji Ośrodka „Rybak” w dniu rozpoczęcia pobytu (tj. w dniu na jaki dokonana została rezerwacja) rezerwacja potwierdzona przedpłatą zachowywana jest do rozpoczęcia kolejnej doby hotelowej.
Początek strony